Majstor, Pivar, Pivski slad, Kvasci, Oprema, PriborMajstor, Pivar, Pivski slad, Kvasci, Oprema, PriborMajstor, Pivar, Pivski slad, Kvasci, Oprema, PriborMajstor, Pivar, Pivski slad, Kvasci, Oprema, PriborMajstor, Pivar, Pivski slad, Kvasci, Oprema, PriborMajstor, Pivar, Pivski slad, Kvasci, Oprema, Pribor

Košarica

0 proizvoda 0,00 kn

Uslovi prodaje

Uvjet za plaćanja predračunom! Zbog problema nepreuzimanja te vraćanja paketa, te najviše zbog visokih troškova vršenja usluge odkupnine prinuđeni smo u tom trenutku pa do daljnjeg kao platnu mogućnost ponuditi vama samo plaćanje putem predračuna. Nakon primljene narudžbe dobit ćete na svoj, prije upisani, mail zaključak vaše narudžbe, koja je ujedno i predračun sa svim podtcima za plaćanje. Nakon uplate, odmah ćemo vam poslati naručenu robu bez dodatnih troškova. Mi ćemo se i dalje potruditi da se roba plaća kod prijema sa minimalnim troškovima. Moramo se prilagoditi. Plaćanje pouzećem u nekim slučajevima drastično povećeva cijenu poštarine a mi to vama neželimo zaračunati. Prilikom uplate, pošaljite nam mailom, sms-om, ili telefonski, poruku, da ste uplatili, da vama možemo odmah poslati paket.

Opći uvjeti poslovanja poduzeća Aurora-Invest d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksima poslovanja.
Kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat i da je suglasan s tekstom općih uvjeta poslovanja koji su objavljeni na internet stranicama preduzeća Aurora-Invest d.o.o..

1. PODACI O PONUĐAČU
Prodaju putem interneta vrši tvrtka Aurora-Invest d.o.o., Nikole Hećimovića 7, 10000 Zagreb.
Tvrtka je porezni obveznik OIB 92396225261.

2. DOSTUPNOST INFORMACIJA
Prodavać se obavezuje da će kupcu u svakom trenutku dostaviti sljedeće informacije:

 • identitet poduzeća (naziv i sedište poduzeća, broj registra),
 • podatke za kontakt koji korisniku omogućuju brzu i efikasnu komunikaciju (e-pošta, telefon),
 • karakteristike robe,
 • dostupnost artikala (svaki artikal koji se nudi putem interneta trebao bi biti dostupan u razumnom roku),
 • isporuka artikala (način, mjesto i rok dostave),
 • sve cijene trebaju biti jasno i nedvosmisleno određene, te prikazane na način da li sadrže PDV i troškove prijevoza,
 • način plaćanja i trošak dostave,
 • rok u kome je još uvek moguće odustati od ugovora, uvjete odustajanja, kao i informacije o tome da li i u kom iznosu kupac pokriva bilo kakve troškove u vezi sa povratom artikla.
   

3. NARUČIVANJE
Kupac je odgovoran za točnost podataka koje ostavlja prilikom narudžbe. Ponuđač nije odgovoran za eventualne greške u dostavi zbog pogrešno navedene adrese.
Kada pošalje narudžbu, kupac će putem maila dobiti ugovor (račun). Ugovor (račun) se u elektronskom obliku čuva na serveru i kupcu je u svakom trenutku dostupan na njegovom korisničkom profilu.

4. OTPREMA ROBE, kao što je navedeno u odredbama o dostavi

5. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE, POVRAT ROBE
Kupac ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja robe ponuđača obavjestiti (putem maila na info@majstor-pivar.com) da odustaje od ugovora, bez obzira na razlog odustajanja. Trošak, koji kupac pokriva prilikom odustajanja od ugovora je trošak transporta, ako je roba neoštećena i zapakirana u originalnoj ambalaži. Robu treba vratiti ponuđaču najkasnije u roku od 30 dana od slanja obavijesti o odustajanju od ugovora (kupovine). Ako roba nije zapakirana u originalnu ambalaži, vraćeni iznos se umanjuje za 10%, a ako je roba oštećena, iznos se umanjuje za najmanje >20%.
Primljena roba mora biti vračena neoštećena i neizmjenjenoj količini, osim ako je uništena ili izgubljena, a da potrošač za to nije odgovoran.
Povrat uplaćenog iznosa bit će izvršen u roku od deset (10) dana od prijema vraćene robe. Povrat kupoprodajnog iznosa vrši se na tekući račun kupca koji je naveden prilikom povrata robe.
Robu treba vratiti ponuđaču na adresu Aurora-Invest d.o.o., Nikole Hećimovića 7, 10000 Zagreb..

6. CIJENE
Cijene su u KN s PDV. Cijena koja je navedena uz pojedinačne artikle ne sadrži troškove dostave.
Cijena koja se ispisuje na kraju naručivanja je konačna cijena koja sadrži i troškove slanja.
Prodavač zadržava pravo na izmenu cijena. Važeća je ona cijena koja je objavljena na dan narudžbe, na dan završetka realizacije narudžbe i slanja naručene robe.

7. UVJETI PLAĆANJA
Uvjet za plaćanja predračunom!
Zbog problema nepreuzimanja te vraćanja paketa, te najviše zbog visokih troškova vršenja usluge odkupnine prinuđeni smo u tom trenutku pa do daljnjeg kao platnu mogućnost ponuditi vama samo plaćanje putem predračuna. Nakon primljene narudžbe dobit ćete na svoj, prije upisani, mail zaključak vaše narudžbe, koja je ujedno i predračun sa svim podtcima za plaćanje. Nakon uplate, odmah ćemo vam poslati naručenu robu bez dodatnih troškova. Mi ćemo se i dalje potruditi da se roba plaća kod prijema sa minimalnim troškovima. Moramo se prilagoditi. Plaćanje pouzećem u nekim slučajevima drastično povećeva cijenu poštarine a mi to vama neželimo zaračunati. Prilikom uplate, pošaljite nam mailom, sms-om, ili telefonski, poruku, da ste uplatili, da vama možemo odmah poslati paket.

8. REKLAMACIJE I SPOROVI
Ponuđač je dužan da uspostavi efikasan sistem obrade reklamacija. Ponuđač će nastojati da u najkraćem mogućem roku obradi reklamaciju i da o tome obavesti kupca.
Dostavljena roba ostaje naše vlasništvo do potpunog podmirivanja svih potraživanja iz poslovnog odnosa. U poslovanju putem tekućeg računa zadržano vlasničko pravo predstavlja način osiguranja salda naših potraživanja. Ako je plaćanje izvršeno putem uplatnog mjesta koje je dužno da nam uplatu prosljedi, i dalje smo vlasnici robe u njenom prvobitnom i obrađenom obliku, sve dok priljev kupoprodajnog iznosa ne bude evidentiran na našem računu. Obaveza plaćanja se kupcu povlači nakon što je priljev celokupnog iznosa evidentiran na našem računu.
U slučaju povrata preuzetog artikla sa strane kupac se kupac obavezuje da će dostavljenu robu vratiti najkasnije u roku od deset (10) dana od preuzimanja potvrde o potvrdi reklamacije sa naše strane. Prodavač zadržava 20% kupoprodajnog iznosa za umanjenje vrednosti robe. Ako kupac ne vrati robu u predviđenom roku, prodavac će naplatiti 50% vrednosti robe za nanošenje poslovne štete.     

Takođe ćemo nastojati da se eventualni sporovi rešavaju sporazumno.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
VODITELJ OBRADE Internetski portal Majstor-pivar.com je u vlasništvu društva Aurora-Invest d.o.o. , Hećimovićeva 7, 10000 Zagreb, OIB: 92396225261 (u daljnjem tekstu Majstor-pivar). Majstor-pivar posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka, a Politika privatnosti (u daljnjem tekstu Politika) uređuje postupanje s tvojim podacima prilikom korištenja mojih usluga. Sve što trebaš znati, jasno i transparentno: koje podatke prikupljam i kako, kako koristim tvoje podatke, koliko ih dugo čuvam i zašto, na koji način štitim tvoje podatke, s kime dijelim tvoje podatke, koje kolačiće i alate koristim, kako ćeš ostvariti svoja prava.
KOJE PODATKE PRIKUPLJAM I KAKO?
Tvoja privatnost mi je važna, pa prikupljam samo podatke potrebne za: pružanje usluge i podrške, poboljšanje tvog korisničkog iskustva, unaprjeđenje usluge i informiranje o novim uslugama koje smo razvili za tebe, udovoljavanje zakonskih propisa. Daješ mi podatke upisivanjem u forme kod korištenja usluga, automatski ih prikupljam kad koristiš Majstor-pivar ili dobijem iz vanjskih izvora kad koristiš uslugu vanjskog partnera na Majstor-pivar (npr. potvrda o uplati i sl.). Prikupljam podatke koje upisuješ prilikom: registracije, ispunjavanja anketa, upitnika i ostalih online obrazaca, komunikacije s drugim korisnicima kroz Majstor-pivar poruke, pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore, plaćanja usluga ili povrata uplaćenih sredstava, drugih aktivnosti na Majstor-pivar. Pri tome prikupljam ime i prezime, adresu, podatke za kontakt, tvoj osobni identifikacijski broj i ostale podatke koje upisuješ. Automatski mogu prikupiti i podatke koji su dostupni prilikom pristupa i korištenja Majstor-pivar: geolokaciju samo ako si omogućio korištenje, informacije o uređaju koji koristiš (model, identifikator uređaja, mobilna mreža i slično), zapise o korištenju usluga koji mogu sadržavati IP adrese, vrijeme i trajanje pristupa, vrstu preglednika, način pristupa Majstor-pivar stranicama, pregledane stranice ili korištene funkcionalnosti u mobilnoj aplikaciji, greške tijekom korištenja i slično, sadržaj, vrijeme i trajanje telefonskog razgovora s Majstor-pivar i telefonski broj s kojeg zoveš, koje usluge koristiš, kada i na koji način. Iz ostalih izvora: od drugih korisnika (npr. komentari, ocjene, prijave zloupotreba, adresa kupca za dostavu i slično), vanjskih partnera u opsegu pružene usluge (npr. kod SMS uplate broj s kojeg je napravljena uplata i slično), društvenih mreža ako si povezao Njuškalov račun s računom društvene mreže (npr. ime korisničkog profila, broj telefona, adresu e-pošte i ostale podatke za koje mi daš dozvolu). Zatražit ću od tebe posebno dopuštenje: za prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, poput spolne orijentacije, zdravstvenog stanja, vjerskih opredjeljenja i slično. Majstor-pivar usluge nisu ti namijenjene ako imaš manje od 16 godina, ali za podatke koje prikupljam ili obrađujem ne mogu znati odnose li se na djecu. Savjetujem svim roditeljima i skrbnicima da djecu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s osobnim podacima na internetu.
KAKO KORISTIM TVOJE PODATKE?
Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznam kroz pružanje usluga, obrađujem samo u svrhu: za koju su isti dani, za koju si dao privolu, utemeljenu na pravnoj osnovi: mjerodavnim zakonskim propisom, legitimnim interesom ili Uvjetima korištenja. Imaš pravo: znati koje tvoje osobne podatke imam i obrađujem, zatražiti ispravak, prenijeti svoje podatke i sadržaje, odustati u bilo kojem trenutku od danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti. Ako imaš primjedbu vezano uz svoja prava, možeš podnijeti pritužbu nadležnoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Mogu koristiti tvoje osobne podatke kako bih: ti pružio informacije i pomoć, ti omogućio i olakšao korištenje usluga i internetskog portala Majstor-pivar, prilagodio sadržaj tvojim interesima, proveo ankete i prilagodio se tvojim potrebama, obavijestio te o novim uslugama i ažuriranjima usluga, pružio informacije o događajima i posebnim ponudama Majstor-pivar, pružio informacije naših partnera koje te možda zanimaju, spriječio prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti, zaštitio sigurnost i integritet Majstor-pivar i tvojih podataka, napravio poslovne i statističke analize, prema njima razvijao nove usluge i proizvode, ispunio zakonske obaveze.
Ne prodajem, ne iznajmljujem niti posuđujem popis korisnika ili osobne podatke korisnika trećim stranama. Podatke koje sam anonimizirao ili agregirao, na način da te više ne mogu prepoznati kao određenu fizičku osobu ne smatram osobnim podacima.
KAKO ŠTITIM TVOJE PODATKE?
U potpunosti sam predan zaštiti podataka od neovlaštenog pristupa, odavanja ili brisanja, neovisno o mjestu pohrane ili obrade, ili formatu u kojem se nalaze. Surađujem s pouzdanim i stručnim partnerima koji su obavezni koristiti visoke standarde zaštite. Primjenjujem prepoznate standarde informacijske sigurnosti: provodim tehničke i organizacijske mjere zaštite temeljene na procjeni rizika, provjeravam prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade, gdje je to moguće, podatke pseudonimiziram i anonimiziram, testiram organizacijske i tehničke mjere zaštite, poduzimam mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu. Poduzimam mjere kojima ti želim osigurati cjelovitost podataka i dostupnost sustava za obradu pri čemu u obzir uzimam najnovija tehnološka dostignuća, a podatke pohranjujem u visoko raspoloživim podatkovnim centrima u Hrvatskoj. Svjestan sam da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati. Ti i svi drugi korisnici Majstor-pivar moj ste partner u sigurnosti. Redovno ažuriraj svoje podatke i time mi omogući da ti šaljem preporuke kako da zaštitiš svoje podatke od zloupotrebe. Pročitaj više o sigurnosti i mjerama koje ti možeš poduzeti ovdje.
S KIM DIJELIM TVOJE PODATKE?
Samo s partnerima koji su u ugovornom odnosu i samo podatke neophodne za pružanje određenih usluga. Sve osobe koje imaju pristup vašim podacima i moji partneri imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite. S korisnicima interneta i Majstor-pivar, a možeš sam odabrati koje osobne podatke želiš javno objaviti na Majsto-pivar ili razmijeniti s drugim korisnicima prilikom korištenja Majstor-pivar usluga. Treće strane obrađivat će tvoje podatke samo: u svrhu pružanja Majstor-pivar usluga kao što su: usluge plaćanja, analize podataka, isporuke elektroničke ili zemaljske pošte, usluga korisničke podrške, provjere ispravnosti podataka i slično; u svrhu pružanja usluga Majstor-pivar kao što su: hosting, IT usluge, računovodstvene usluge i usluge odvjetnika, revizora i drugih savjetnika. Ako su propisani zakonom u svrhu: ispunjenja mjerodavnog zakona, podzakonskog akta ili drugog propisa, otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Majstor-pivar ili osobne podatke korisnika. Podatke koje si mi dao: ime i prezime i e-mail adresu prenosim u treće zemlje kad koristiš Majstor-pivar poruke (Mailgun) te kada ti šaljem promotivne poruke (Mailchimp). Pružatelji usluga i treće osobe obrađivat će osobne podatke temeljem uputa Majstor-pivar i u skladu s ovom Politikom i drugim mjerodavnim propisima (Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim zakonima ovisno o obradi). Za više informacija o prijenosu podataka trećim stranama pošalji upit elektroničkom poštom na info@majsto-pivar.com
KOJE KOLAČIĆE I ALATE KORISTIM?
Koristim alate pomoću kojih analiziram korištenje Majstor-pivar i prikupljam informacije o tvojim navikama i aktivnostima čime bolje prepoznajem tvoje potrebe u svrhu poboljšanja kvalitete ponude. Koristim svoje kolačiće kao i kolačiće svojih partnera kako bih prepoznao tvoje računalo te pružio ti bolju uslugu. Prikupljeni podaci ne povezuju se s tvojim osobnim podacima na Majstor-pivar. Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu. Putem odgovarajućih postavki na svom računalu, pregledniku ili mobilnom uređaju možeš odbiti ili izbrisati kolačiće i nastaviti koristiti Majstor-pivar, u tom slučaju neke funkcije neće ti biti u potpunosti dostupne. Pročitaj više o kolačićima i drugim alatima koje koristimo
PRAVO NA BRISANJE I OGRANIČENJE OBRADE
U svakom trenutku možeš podnijeti zahtjev za brisanjem osobnih podataka koji su prikupljeni u okviru korištenja Majstor-pivar usluga ili ograničiti svrhu korištenja svojih podataka djelomično ili u cijelosti. U svakom trenutku možeš ograničiti korištenje adrese elektroničke pošte za slanje Majstor-pivar obavijesti i promotivnih poruka. Zahtjev za brisanjem i ograničenjem obrade mogu odbiti ako ne mogu potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja. Brisanje osobnih podataka možeš zatražiti pisanim putem na moju adresu, usmeno ili slanjem elektroničke pošte na adresu info@majstor-pivar.com. Ako imaš korisnički račun na Majstor-pivar zahtjev za zatvaranje računa i brisanje podataka možeš pokrenuti kroz sučelje. Po zaprimljenom zahtjevu za brisanje, potvrdit ću da sam primio zahtjev i pokrenuti proceduru zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka. Neovlašten pokušaj zatvaranja računa i brisanja podataka možeš zaustaviti u roku od 24 sata od kada si primio obavijest, nakon tog razdoblja ograničit ću obradu tvojih podatka i pokrenuti postupak brisanja. Tvoje podatke ću čuvati ovisno o svrsi i sukladno mjerodavnim propisima ili legitimnim interesima koji proizlaze ili su vezani uz korištenje Majstor-pivar i po isteku definiranog roka obrisati. Na primjer, zapise vezane za financijske transakcije ili račune dužan sam čuvati u skladu sa zakonski definiranim rokom, ostale kategorije podataka čuvati ću do roka koji sam odredio za sprječavanje prijevara, odgovore na prigovore ili druge legitimne svrhe (3 godine). Ako se rok brisanja produži zbog tehničkih ili drugih opravdanih razloga, obavijestit ću te u pisanom obliku.
PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA
Kao vlasnik ili vlasnica aktivnog korisničkog računa možeš u svakom trenutku podnijeti zahtjev za prenošenje svojih podataka i sadržaja kod drugog pružatelja usluge. Zahtjev za prijenos mogu odbiti ako ne mogu potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka. Svoje podatke možeš preuzeti sâm putem korisničkog sučelja za registrirane korisnike Majstor-pivar. Podaci koje možeš preuzeti u digitalnom obliku su: tvoji kontaktni podaci tvoji oglasi dostupni putem sučelja. Štitim privatnost svojih korisnika i ne dopuštam preuzimanje sadržaja kojim bi se povrijedila tvoja prava ili prava drugih korisnika. Zbog tehničkih ograničenja ne mogu ti omogućiti automatiziran prijenos podataka drugom pružatelju usluge.
PRAVO NA INFORMACIJU (PRISTUP PODACIMA)
Ti si vlasnik svojih podataka i imaš pravo na informaciju koje podatke čuvam ili obrađujem te možeš poslati zahtjev za dodatne informacije. Zahtjev mogu odbiti ako ne mogu potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka ili postoji neko drugo ograničenje. Svoje podatke možeš vidjeti u sučelju za registrirane korisnike. Ako želiš više informacija ili nisi registrirani korisnik Majstor-pivar pošalji mi zahtjev pisanim putem na moju adresu ili slanjem elektroničke pošte na adresu info@majstor-pivar.com.

PRAVO NA ISPRAVAK PODATAKA
Važno je da imaš točne podatke, povremeno ih provjeri. Kako bih ti pomogao mogu provesti i provjeru ispravnosti podataka u tehnički i zakonski dopuštenom opsegu, kao što je verifikacija broja telefona, adrese elektroničke pošte i ostalih podataka. Zahtjev za ispravak mogu odbiti ako ne mogu potvrditi tvoj identitet kao vlasnika osobnih podataka, a obavijestit ću te ako postoji neko drugo ograničenje za ispravak. Slat ću ti podsjetnike o važnosti korištenja ispravnih podataka, molim te da svoje podatke ispraviš kroz sučelje. Ispravak podataka koje koristim za osnovnu identifikaciju (adresa elektroničke pošte, OIB) možeš ostvariti slanjem pismenog zahtjeva s adrese elektroničke pošte prijavljene u tvom korisničkom računu na info@majstor-pivar.com. Pogledaj upute o izboru korisničkog imena i lozinke.