SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU

PROVJERITE JE LI VAŠA OPREMA HIGIJENSKA!

Čista i dezinficirana oprema osnova je za izradu i kvalitet piva i smanjuje mogućnost nedostataka ili da ide nešto po zlu.