MR. MALT BASE

Osnovni cjeloviti ekstrakti Mr. Malt je najpristupačniji pivski slad.