PALE LAGER

Tipični svijetli predstavnici piva s donjim varenjem.